Beleggen in vastgoed/appartementen?


Waarom appartementen

Het is geen nieuws om vast te stellen dat in een groot aantal in de Randstad gelegen steden (maar ook ver daar buiten) een enorm tekort is aan appartementen met een huur in het middensegment vanaf € 808,06 (2023) tot ca € 1.100 huur per maand.

Door de strenger geworden hypotheekregels en de toewijzingscriteria behorende bij appartementen tot € 808,06 per maand, zijn veel mensen op zoek naar een appartement met een huurprijs boven de € 808,06 maar tot ca € 1.100,00.

Daarnaast draagt de vergrijzing, het feit dat steeds meer mensen alleen wonen en de jobhoppers op de arbeidsmarkt er toe bij dat deze groepen geen huis willen of kunnen kopen. Verder kent een appartement geen grote verassingen op het gebied van onderhoud omdat in de servicekosten een bedrag hiervoor wordt gereserveerd.

Voor wie interessant?

Randstedelijke appartementen zijn vaak stabiele beleggingen. Het is daarom een prima alternatief voor uw spaargeld dat door de (hoge) inflatie steeds minder waard wordt. Daarnaast is het een slimme manier om pensioen op te bouwen. U behoeft geen vermogende particulier te zijn of een hoog inkomen te verdienen. Een verhuurhypotheek wordt voornamelijk verkregen op basis van de te verwachten verhuuropbrengst. Uw inkomen is dus niet doorslaggevend.

Indien u geld leent om het appartement deels te financieren (vaak tot 70%), kunt u met de maandelijkse huuropbrengst de hypotheek aflossen waardoor het appartement op de pensioendatum vrij van hypotheek zal zijn. Feitelijk lost de huurder uw hypotheek af. Uitgaande van een jaarlijkse huurstijging is de huuropbrengst op de pensioendatum inflatiebestendig gebleken.

Wat zijn de risico’s?

Het beleggen in appartementen blijkt slechts en zeer laag risico te kennen. U kunt niet worden geconfronteerd met plotselinge hoge kosten omdat de kosten van groot onderhoud voor rekening komen van de VVE. Door het betalen van de maandelijkse servicekosten bouwt de VVE hiertoe een spaarsaldo op.

Met het beleggen in appartementen kunnen goede rendementen worden behaald. 5% is tegenwoordig goed haalbaar. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Het risico van waardedaling is niet uitgesloten maar de praktijk leert dat na een aantal jaren van waardedalingen veelal altijd worden opgevolgd door jaren van waardestijgingen. Over 30 jaar gezien (looptijd van een verhuurhypotheek) is tot nu toe altijd sprake geweest van een (enorme) stijging van de waarde van onroerend goed.

Wat dat betreft is vastgoed een stabiele belegging. De hypotheek op het beleggingspand wordt bij aanvang direct afgelost door de annuïtaire of lineaire hypotheekvorm. De restschuld daalt jaarlijks zodat het risico van een restschuld bij verkoop dienovereenkomstig afneemt. Voordat het appartement wordt aangekocht zal een NVM taxatierapport gevalideerd door het NWWI onderbouwen of het beoogde appartement inderdaad een goede belegging is.

Hoe pakt u dit aan?


Finance & lnvestments BV heeft voor deze beproefde en succesvolle methode haar specialistische kennis op het gebied van onroerend goed en hypotheken samengebracht waardoor de (beginnende) belegger in het gehele traject kan worden geadviseerd.

In een persoonlijk gesprek inventariseren wij uw wensen en mogelijkheden waarna wij deze analyseren en u adviseren op het gebied van welke financieringsconstructie voor u het meest aantrekkelijk is tot het kiezen van het juiste appartement met de verhuur en het beheer hiervan. Een totale begeleiding bij uw investeringsplannen en een perfecte investering om eerder te kunnen stoppen met werken!

Moet ik veel eigen geld inbrengen?

Appartementen voor de verhuur kunnen gemiddeld voor 70% / 75% van de waarde in verhuurde staat worden gefinancierd. Het restant dient u met eigen middelen in te brengen of door uw hypotheek op uw privé pand iets te verhogen waarbij wij u graag ondersteunen.

Met het beleggen in vastgoed verkrijgt u 2 soorten opbrengsten: de directe huuropbrengsten (belastingvrij) en het indirecte rendement: de verkoopwinst / de waardestijging. (eveneens belastingvrij)

Momenteel wordt in Den Haag bekeken hoe de opbrengsten uit verhuur ook belast kunnen worden. Hierover bestaat nog geen duidelijkheid maar uit de jurisprudentie blijkt tot nu toe dat de overheid nooit meer mag belasten dan het daadwerkelijke rendement.

Puntentellingssystematiek

Verder wordt gekeken hoe de puntentellingssystematiek aangepast kan worden waardoor de vrije sector grens eventueel wordt opgetrokken naar 187 punten (nu 145). Beleggers anticiperen hierop door panden te kopen boven deze nieuwe puntengrens waardoor je opnieuw geheel vrij bent in het vaststellen van de verhuurprijs.

Dus dan toch maar niet beleggen in vastgoed? Dat zou heel dom zijn want alleen vastgoed is inflatiebestendig en kent geen grillen zoals de aandelenmarkt. Vastgoedbeleggers zijn in de afgelopen jaren ontzien en hierop volgt nu een correctie. Deskundigen zijn het er echter over eens: de soep wordt niet zo heet gegeten als opgediend want als de overheid wil blijven bouwen hebben ze zeer hard de beleggers nodig die panden aankopen voor de verhuur en vaak ook nog verbouwen en verduurzamen waardoor panden ontstaan met verbeterde energie labels.

.